การทำแว็กซ์

            

 

 

 

                      ราคาขึ้นกับปริมาณที่บริการ 

สปามือ สปาเท้า

90 Min

 
 
 

THB 1'300

ทำเล็บมือเล็บเท้า

60 min                

 
 
 

                            THB 900

ความงาม